ÅRSMØTE SKJEBERG TURNFORENING 2016

         Dag: 30. mars          Sted: Borgen Skole, Elgveien 2         Klokken: 19:00

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Ny lovnorm for idrettlag skal vedtas - link til denne og endringer som er gjort finner du HER.