INFORMASJON TIL MEDLEMMER

Velkommen til nytt semester, HØSTEN 2021

Oversikt over treningstilbud og priser finnes på https://skjeberg-turnforening.spoortz.no/partier.

Registrering på alle partier gjøres på skjeberg-turnforening.spoortz.no

Både eksisterende og nye medlemmer skal registreres. Følgende link direkte til 

påmelding; bruk ev følgende link; https://skjeberg-turnforening.spoortz.no/portal/arego/club/1258

 Trykk på "Bli medlem" og følg instruksjonene videre.

Nye medlemmer får to gratis prøvetimer, men skal deretter registreres på et parti som beskrevet over.

Det gis ikke refusjon dersom barnet velger å slutte midt i sesongen. Dersom et barn ønsker å slutte må det gis beskjed pr epost til post@skjebergturn.no, slik at vi får slettet automatisk utsending av medlemskontingenten.

Det gis 25 % søskenmoderasjon på rimeligste treningsavgift. Dette skjer ikke automatisk, så sørg for at vi får informasjon om dette.

Betalt kontingent/treningsavgift er en forutsetning for aktivitet i hallen.

Støttemedlem: Du kan være medlem av Skjeberg turn uten av være en aktiv utøver. Da registreres du i NIFs medlemsregister og faktureres 200,- i kontingent per semester. Følg ev følgende link; https://skjeberg-turnforening.spoortz.no/portal/arego/club/1258 - trykk "bli medlem" og velg støttemedlem, og kryss av for "ikke aktiv".

Medlemskap er forutsetning for stemmerett ved foreningens årsmøte.

LODDBOK:
Alle aktive medlemmer får utdelt en loddebok hvert semester. Dette er en uunnværlig inntektskilde for klubben vår. Alle oppfordres til å selge lodd for minimum 500,-, men gjerne mer.  PS! Ingen kontanter skal følge med loddboken ved innlevering. Du får faktura som samsvarer med summen det er solgt lodd for i etterkant. Vi håper alle hjelper oss ved å selge mange lodd!

Betaling for oppvisninger, konkurranser, show og treningssamlinger:

Vårshowet og juleshowet er gratis for alle medlemmer/partier.

Medlemmer kan få invitasjoner til aktuelle arrangement. Dette kommer via epost fra Marit. Vennligst overhold påmeldingsfristen til henne!

Startavgift for slike oppvisninger, konkurranser eller samlinger utover vanlig trening må betales av den enkelte. Du får en faktura per e-post fra klubben for disse.

Påmeldinger til arrangement er bindende! Det vil si at det ikke refunderes eller ettergis kostnader som klubben har lagt ut for ved påmeldingsfristen. Dette gjelder også for tropper som må trekkes pga sykdom.

Regler for utestående betaling:

Vedtatt av styret 21. august 2019.
* Kontingent må være betalt innen frist for at barna skal kunne oppholde seg i hallen. 
* Dersom et medlem har mer enn kr 2000,- utestående etter 3. gangs purring vil det ikke være
mulig å melde seg på arrangement som medfører ytterligere kostnader med mindre man overholder
en avtalt betalingsplan. En betalingsplan innebærer at man betaler minimum 10% av totalt
utestående beløp pr mnd.
* Man kan ikke starte et semester dersom man har utestående fra forrige semester.
* Man kan ikke melde seg på arrangementer i klubben eller i klubbens regi dersom man ikke har betalt
kontingent og/eller treningsavgift

Dugnad ved egne arrangement:

Skjeberg turn arrangerer hvert år en rekke konkurranser og oppvisninger. Her er vi avhengige av at foreldre stiller opp. Det sendes ut dugnadslister i forkant. Vi prøver å begrense dugnadsaktiviteten til arrangement der eget barn deltar, men på store arrangement som Vårspretten trenger vi hjelp utover det.

I vår klubb er det nulltoleranse for alle former for trakassering.

Vi ønsker alle medlemmer velkommen hos oss.

Har du spørsmål?

Fant du ikke det du lurte på så ta kontkakt med post@skjebergturn.no eller Marit Sørensen, marit@skjebergturn.no, 90073081.

Velkommen!