INFORMASJON TIL MEDLEMMER

Påmelding og betaling: 

Alle medlemmer må melde seg på ønsket parti hvert semester (vår og høst).

Dette gjelder både nye medlemmer og de som går hos oss fra før.

Påmelding gjøres via deltaker.no: https://www.deltager.no/participant/arrangement.aspx?id=301555#init

Her betales treningsavgift i det man melder seg på.

Det gis ikke refusjon dersom medlemmet slutter underveis i et semester. 

Kontingent på 200,- per semester kommer i tillegg og blir fakturert ut via epost.

 

Nye medlemmer får to gratis prøvetimer. Nye medlemmer må også levere et innmeldingsskjema som fås av og levers til trener.

Priser og beskrivelser av partier finner du på siden https://www.skjebergturn.no/partier

Det gis 25% søskenrabatt på laveste treningsavgift.

Medlemmer er selv pliktig til å informere om dette til skjeberg.turnforening@gmail.com.

Alle som slutter må sende beskjed til marit@skjebergturn.no.

​Dersom en konkurransegymnast blir langtidsskadet tilbys alternativ trening. Trenignsavgift refunderes ikke.

PS! Sørg for at klubben har korrekt faktureringsadresse.

Betaling for oppvisninger, konkurranser, show og treningssamlinger:

Vårshowet og juleshowet er gratis for alle medlemmer/partier.

Medlemmer kan få invitasjoner til aktuelle arrangement. Dette kommer via epost fra Marit. Vennligst overhold påmeldingsfristen til henne!

Startavgift for slike oppvisninger, konkurranser eller samlinger utover vanlig trening må betales av den enkelte. Du får en faktura per e-post fra klubben for disse.

Påmeldinger til arrangement er bindende! Det vil si at det ikke refunderes eller ettergis kostnader som klubben har lagt ut for ved påmeldingsfristen. Dette gjelder også for tropper som må trekkes pga sykdom.

Regler for utestående betaling:

Vedtatt av styret 21. august 2019.
* Kontingent må være betalt innen frist for at barna skal kunne oppholde seg i hallen. 
* Dersom et medlem har mer enn kr 2000,- utestående etter 3. gangs purring vil det ikke være
mulig å melde seg på arrangement som medfører ytterligere kostnader med mindre man overholder
en avtalt betalingsplan. En betalingsplan innebærer at man betaler minimum 10% av totalt
utestående beløp pr mnd.
* Man kan ikke starte et semester dersom man har utestående fra forrige semester.
* Man kan ikke melde seg på arrangementer i klubben eller i klubbens regi dersom man ikke har betalt
kontingent og/eller treningsavgift

Loddbok hvert semester:

Alle får utdelt en loddebok hvert semester. Dette er en nødvendig inntektskilde for klubben. Alle oppfordres til å selge lodd for minimum 500,-. Loddeboken skal returneres i en postkasse som henger i rommet til trenerne i hallen. Fristen finner du i loddeboken. PS! Ingen kontanter skal følge loddboken. Det faktureres for solgt sum etterkant.

Vi håper alle selger så mange lodd som mulig. De som selger for mer enn 1000,- blir ropt opp på jule- og sommershow. De som klarer å selge ut hele boken vil få en premie på jule- og sommershow.

Dugnad ved egne arrangement:

Skjeberg turn arrangerer hvert år en rekke konkurranser og oppvisninger. Her er vi avhengige av at foreldre stiller opp. Det sendes ut dugnadslister i forkant. Vi prøver å begrense dugnadsaktiviteten til arrangement der eget barn deltar, men på store arrangement som Vårspretten trenger vi hjelp utover det.

I vår klubb er det nulltoleranse for alle former for trakassering. Vi ønsker alle medlemmer velkommen hos oss.

Har du spørsmål?

Fant du ikke det du lurte på så ta kontkakt med skjeberg.turnforening@gmail.com eller Marit Sørensen, marit@skjebergturn.no, 90073081.

Velkommen!