TRENINGSPARTIER

VÅREN 2021

- oppstart i uke 4

- 2 gratis prøvetimer til NYE medlemmer

Lek og moro 1-3 år:
Lørdag 10:00 - 11:00
Sandbakkenhallen
Pris 600 ,-  per halvår +  kontingent 200,- per år
Beskrivelse av partiet:
Fri lek og moro med stor boltreplass. Baller, ringer, kasser etc. til rådighet.
En av foreldrene kan delta sammen med barnet. Gutter er hjertelig velkomne.
Miniturn 3-4 år:
Onsdag eller torsdag 17:30-18:15
Sandbakkenhallen
Pris 1080,- per halvår +  kontingent 200,- per år
Beskrivelse av partiet:
Med bevegelsesglede i fokus gjør barna varierte basisøvelser som gir trening i koordinasjon, grov- og finmotorikk m.m.. De får utfolde seg, men samtidig lære å bli trygg på andre barn og motta informasjon.
En av foreldrene kan delta sammen med barnet. Gutter er hjertelig velkomne.
Turn jenter 5-6 år:
Tirsdag eller onsdag 17:00-18:00  
Sandbakkenhallen
Pris 1300,-  halvår +  kontingent 200,- per år
Beskrivelse av partiet:
Partiet gir en innføring i rytmisk gymnastikk gjennom basisøvelser, koordinason og lek med og uten RG-apparatene tau, ball og ring. Partiet krever ingen forkunnskaper. Ferdighetene barna tilegner seg gir et godt grunnlag for videre mestring av rytmsik gymnastikk, men også for all øvrig idrett.
Turn jenter 7-9 år:
Tirsdag 17:00-18:00
eller
onsdag 18:00-19:00
Sandbakkenhallen
Pris 1300,- per halvår +  kontingent 200,- per år
Beskrivelse av partiet:
Partiet gir en innføring i rytmisk gymnastikk gjennom basisøvelser, koordinason og lek med og uten RG-apparatene tau, ball og ring. Partiet krever ingen forkunnskaper. Ferdighetene barna tilegner seg gir et godt grunnlag for videre mestring av rytmsik gymnastikk, men også for all øvrig idrett.
Turn jenter 10-14 år:
Tirsdager 17:00-18:00
og/eller
Torsdag 18:30 - 19:30
Sandbakkenhallen
Pris én dag per uke: 1300,- per halvår
 
+  kontingent 200,- per år
Pris to dager per uke: 1700,- per halvår
 
+  kontingent 200,- per år
Beskrivelse av partiet:
Du kan velge enten tirsdags- eller torsdagspartiet, eller melde deg på begge dager.
Partiet krever ingen forkunnskaper og er tilpasset de som ønsker å prøve seg litt på RG med en god del lek og moro. Utprøving av apparatene som brukes i rytmisk gymnastikk samt basisøvelser, koordinasjon og turn.
Partiet øver inn en koreografi som vises frem på jule- og vårshow.
Vennskap og samhold med tilpassede utfordringer og mestring står i fokus.
SPECIAL OLYMPICS
10 - 16 år
Mandager 17:30 - 19:00 og  Tirsdager 17:00 - 18:00
Sandbakkenhallen
Pris: 1900,- per halvår
+  kontingent 200,- per år
MINIREKRUTT ROSA
nybegynner 6-8 år
Mandager 17:00 - 18:00
og/eller
Torsdager 17:00 - 18:00
+ gratis tilbud om lørdagstrening 9:00 - 11:00
Sandbakkenhallen
Pris én dag per uke: 1300,- per halvår
+  kontingent 200,- per år
Pris to dager per uke: 1700,- per halvår
+  kontingent 200,- per år
Beskrivelse av partiet:
Passer for nybegynnere.
Du kan velge enten mandags- eller torsdagspartiet, eller bli med begge dager.
Tilbud om gratis ekstratrening på lørdager for de som er ekstra ivrige.
Barna lærer basisferdigheter i rytmisk gymnastikk som kroppsteknikk og redskapsteknikk. Det øves på individuelle program og/eller på troppsprogram, men med et fokus på at  gymnastene skal føle seg trygge og bli godt forberedt til et evt. konkurranseparti det året de fyller 11 år.
Vi tilpasser minirekruttgruppene våre etter alder, motivasjon og trenignstider.
Det tas hensyn til at barnet skal møtes på eget mestringsnivå.
MINIREKRUTT LILLA:
øvet 9-10 år
Mandag og Torsdag 17:00 - 18:30
+ gratis tilbud om lørdagstrening 9:00 - 11:00
Sandbakkenhallen
Pris: 2100,- per halvår+  kontingent 200,- per år
Beskrivelse av partiet:
Passer for de som er litt øvet.
2 x 2-timersøker i uken tidlig ettermiddag, pluss tilbud om gratis ekstratrening på lørdager.
Barna lærer basisferdigheter i rytmisk gymnastikk som kroppsteknikk og redskapsteknikk. Det øves på individuelle program og/eller på troppsprogram, men med et fokus på at  gymnastene skal føle seg trygge og bli godt forberedt til et evt. konkurranseparti det året de fyller 11 år.
Vi tilpasser minirekruttgruppene våre etter alder, motivasjon og trenignstider.
Det tas hensyn til at barnet skal møtes på eget mestringsnivå.
MINIREKRUTT RØD:
øvet 8-10 år
Mandager 15:00 -17:00
og
Tirsdager 15:00 - 17:00
og
Torsdager 15:00 - 17:00
+ gratis tilbud om lørdagstrening 9:00 - 11:00
Sandbakkenhallen
Pris: 2600,- per halvår  +  kontingent 200,- per år
Beskrivelse av partiet:
Passer for minirekrutter som er øvet.
3 x 2-timersøker i uken tidlig ettermiddag, pluss tilbud om gratis ekstratrening på lørdager.
Barna lærer basisferdigheter i rytmisk gymnastikk som kroppsteknikk og redskapsteknikk. Det øves på individuelle program og/eller på troppsprogram, men med et fokus på at  gymnastene skal føle seg trygge og bli godt forberedt til et evt. konkurranseparti det året de fyller 11 år.
Vi tilpasser minirekruttgruppene våre etter alder, motivasjon og trenignstider.
Det tas hensyn til at barnet skal møtes på eget mestringsnivå.
REKRUTTER:
Konkurranseparti
Mandager 15:00 -17:00
Onsdager 17:00 - 19:00
Torsdager 15:00 - 17:00
+ gratis tilbud om lørdagstrening 9:00 - 11:00
Sandbakkenhallen
Pris 3 dager per uke: 3100,- per halvår
+  kontingent 200,- per år
Beskrivelse av partiet:
Passer for de som er øvet og fyller 11 eller 12 år inneværende år.
Rekrutter konkurrerer på nivå som passer for den enkelte -
- Nasjonale divisjonsklasser 11/12 år, Div. A, B eller C.
- Internasjonal klasse Nivå 1 (11 år) eller 2 (12 år).

Rekrutter kan også delta i tropp.

YNGRE JUNIOR, JUNIOR OG SENIOR:
Konkurranseparti
Partiene tilpasses antall gymnaster og ferdighetsnivå.
Spørsmål: konktakt Marit Sørensen
marit@skjebergturn.no
Sandbakkenhallen
Pris 3 dager per uke: 3800,- per halvår
+  kontingent 200,- per år
Pris 4+ dager per uke: 7000,- per halvår
+  kontingent 200,- per år
Beskrivelse av partiet:
Nasjonale klasser deles i divisjon A, B og C
Internasjonale klasser deles i 2- og 4-kamp
Mer informasjon om konkurranseklasser finnes her:
https://www.gymogturn.no/wp-content/uploads/2019/01/Konkurranseklasser-2019-v2.pdf
GymX-Herretrimmen:
En gjeng voksne «guttær» treffes hver mandag og torsdag kveld klokken 20:00 på Hafslund ungdomsskole . Vi spiller først en halvtime med basketball og deretter en halvtime med gymnastikk/styrketrening. Dette er en trivelig, sosial  og ikke minst rimelig måte å holde kroppen i form på. Pris: 400,- pr halvår  i treningsavgift ( + kontingent på 200,- per år).