STYRET I SKJEBERG TURNFORENING

PK BRATTLI

Leder

Trenerkontakt

Trine Eker Chr.jpg

TRINE EKER CHR. Nestleder

Sekretær

ELSIE STRAND

Styremedlem 

Leder teknisk komite

WEBJØRN THINGNÆS

Styremedlem

Teknisk lys og lyd

RONJA ANDERSEN Styremedlem

Kasserer

MALIN TOFTEBERG

 Styremedlem

ODA GRIPENBERG

Ungdomsrepresentant