VIDEOER

Nye frittsåendeprogram for rekrutter, gjeldene fra 2016.

Endringer frittståendeprogram for minirekrutter og øvrige obligatoriske rekruttprogram, se gym og turn sine nettsider       .

FRITTSTÅENDE TRINN 1

FRITTSTÅENDE TRINN 2

FRITTSTÅENDE TRINN 3

FRITTSTÅENDE TRINN 4

Skal oppdateres med ny lyd

SENIOR TROPP 2013

NORGESMESTERE 2013

SENIOR DUO/TRIO

NORDISKE MESTERE 2014

MARIE THERESE RUUD

NM 2013 - BALL